Δομή

Ο «Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος» είναι ένα πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Το πρόγραμμα προσφέρεται σε τρεις κύκλους σπουδών, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλου του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν να μην παρακολουθήσουν το σύνολο των κύκλων σπουδών, αλλά μόνο έναν ή δύο κύκλους, για καθέναν από τους οποίους θα χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Εάν επιλέξουν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα, είναι υποχρεωτική πρώτα η παρακολούθηση του Α' Κύκλου Σπουδών, προτού συνεχίσουν με τους Β' και Γ' Κύκλους.


Τα Πιστοποιητικά που μπορούν να χορηγηθούν, ανάλογα με τον αριθμό των Κύκλων Σπουδών για τους οποίους θα εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής:


1) Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος

 

· Παρακολούθηση και των τριών κύκλων σπουδών

· Διάρκεια: 10 μήνες περίπου

· Κόστος φοίτησης: 1500 ευρώ.

 

2) Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: Εισαγωγή στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Αστικών Δομών

 

· Παρακολούθηση του Α' κύκλου σπουδών μόνο

· Διάρκεια: 3 μήνες περίπου

· Κόστος φοίτησης: 650 ευρώ.

 

3) Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

 

· Παρακολούθηση του Β' κύκλου σπουδών μόνο

· Διάρκεια: 3,5 μήνες περίπου

· Κόστος φοίτησης: 800 ευρώ.

 

4) Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης: Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

· Παρακολούθηση του Γ' κύκλου σπουδών μόνο

· Διάρκεια: 3,5 μήνες περίπου

· Κόστος φοίτησης: 800 ευρώ.

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

Όροι χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος