Κοινοπραξία

 Cauberg-Huygen

(CHRI) - Ολλανδία

University of Minho

(UMINHO) - Πορτογαλία

University of LaRochelle

(UNIV-LR) - Γαλλία

Lund University

(ULUND) - Σουηδία

Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations

(REHVA) - EE

Warsaw University of Technology

(WUT) - Πολωνία

University of Zagreb

(UNI-ZG) - Κροατία

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) - Λιθουανία

Czech Technical University of Prague

(CTU-FCE) - Τσεχία

Pecs Technical University

(PTE) - Ουγγαρία

University of Ljubljiana

(UNI-LJ) - Σλοβενία

Norwegian University of Science and Technology

(NTNU) - Νορβηγία

Fach Hochschule Burgenland

(FH-B) - Αυστρία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 (ΕΚΠΑ)

Aalborg University

(AAU) - Δανία

Hogeschool Zuyd Heerlen

(HSZ) - Ολλανδία

Politecnico di Torino

(POLITO) - Ιταλία

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανώνυμων, Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών

 (ΣΑΤΕ)

Ελληνική Κοινοπραξία

Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην Ελληνική Κοινοπραξία του προγράμματος IDES-EDU μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να συμβεί και τα οφέλη που θα έχετε.

 

Όροι χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος