Ύλη και Εισηγητές

Α' Κύκλος: Εισαγωγή στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Αστικών Δομών

Η Ποιότητα στην Αειφόρο Αρχιτεκτονική
Ποιότητα στην αρχιτεκτονική, στο περιβάλλον, στη ζωή των πολιτών / Πλαίσιο και γενικές κατευθύνσεις για μια αειφόρο αρχιτεκτονική / Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων / Αρχές και στρατηγικές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής / Σχεδιασμός ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

 

· Εισηγήτρια: Εύη Τζανακάκη, MSc, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Στέλεχος Τμήματος Κτιρίων του ΚΑΠΕ.

 

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Κτιρίων
Εισαγωγή στον Ολοκληρωμένο σχεδιασμό / Επαναπροσδιορισμός της σχεδιαστικής προσέγγισης με στόχο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό / Ο Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και η υλοποίησή του / Συστήματα αξιολόγησης του ολοκληρωμένου σχεδιασμό κτιρίων.

 

· Εισηγήτρια: Ιφιγένεια Φάρρου, MSc, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Σύμβουλος Ενεργειακού Σχεδιασμού.

 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος
Κλιματικές παράμετροι-Ακτινοβολία / Κλιματικές παράμετροι-Άνεμος / Κλιματικές παράμετροι-Θερμοκρασία & Υγρασία / Αστική Θερμική Νησίδα / Θερμική άνεση σε εξωτερικούς χώρους / Εργαλεία & εφαρμογές μικροκλιματικού σχεδιασμού.

 

· Εισηγήτρια: Νίκη Γαϊτάνη, Δρ. Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, ΕΚΠΑ.

 

Αειφορική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος
Πολιτικές και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής / Στρατηγικές σχεδιασμού για βιώσιμες πόλεις / Στρατηγικές επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια /
«Πράσινη» γειτονιά: Παράμετροι σχεδιασμού και στρατηγικές αναβάθμισης / Ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων.

 

· Εισηγήτρια: Εύη Τζανακάκη, MSc, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Στέλεχος Τμήματος Κτιρίων του ΚΑΠΕ.

 

Β' Κύκλος: Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Ποιότητα Eσωτερικού Περιβάλλοντος
Εισαγωγή στη θερμική άνεση / Υπολογισμός θερμικής άνεσης / Μελέτη θερμικής άνεσης -Πρότυπα και κανονισμοί / Πρόβλημα ποιότητας εσωτερικού αέρα και παράγοντες που την επηρεάζουν / Χημική ρύπανση εσωτερικού αέρα και επιπτώσεις στην υγεία / Πηγές ρύπανσης εσωτερικού αέρα και στρατηγικές αντιμετώπισης / Μέθοδοι εκτίμησης της ποιότητας εσωτερικού αέρα / Εισαγωγή στην ακουστική / Ακουστική στα κτίρια.

 

· Εισηγήτριες: Αφροδίτη Συννέφα, Δρ. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος./ Σάνη Δημητρουλοπούλου, Δρ. Φυσικός Περιβαλλοντολόγος./ Μαρία Σαλιάρη, MSc, Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος.

 

Θέρμανση και Ψύξη κτιρίων: Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι
Εισαγωγή / Θερμομονωτική προστασία και παθητικά συστήματα θέρμανσης / Παθητικά συστήματα δροσισμού / Ενεργητικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης / Τερματικές διατάξεις συστημάτων κεντρικής θέρμανσης / Διατάξεις ελέγχου και λειτουργική παραλαβή συστημάτων κεντρικής θέρμανσης / Διαστασιολόγηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης / Λογισμικά προσομοίωσης και νέες τάσεις στην θέρμανση και την ψύξη κτιρίων.

 

· Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός.

 

Αερισμός
Φυσικός Αερισμός Ι: Εισαγωγικά στοιχεία / Φυσικός Αερισμός ΙΙ: Μηχανισμοί φυσικού αερισμού / Μηχανικός αερισμός Ι: Εισαγωγικά στοιχεία / Μηχανικός αερισμός ΙΙ: Συστήματα / Υβριδικός αερισμός / Μοντέλα και Συστήματα Μέτρησης και Ελέγχου Αερισμού.


· Εισηγήτρια: Διονυσία Κολοκοτσά, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ)
Κλιματική Αλλαγή. Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και η Ευρωπαϊκή Πολιτική: Δράσεις και Αντίμετρα / Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων / Επιθεώρηση των Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού.


· Εισηγήτρια: Σταυρούλα Καρατάσου, Δρ. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος, Εργ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ.


Γ' Κύκλος: Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Φωτισμός
Εισαγωγή / Φυσικός φωτισμός / Τεχνητός φωτισμός / Στρατηγικές φωτισμού / Μετρήσεις και προσομοιώσεις / Φωτισμός και προστασία του περιβάλλοντος / Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

· Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Βασιλακοπούλου, MSc, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

 

Παραγωγή Eνέργειας
Φορείς και Πηγές Ενέργειας / Παραγωγή Θερμότητας - Λέβητες και κλίβανοι / Αντλίες Θερμότητας και Ψύκτες. Γεωεναλλάκτες πρόψυξης και προθέρμανσης του αέρα / Ηλιακοί Συλλέκτες - Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης / Εξατμιστική και Ηλιακή Ψύξη / Ηλεκτροπαραγωγή με Φωτοβολταϊκά Συστήματα / Ηλεκτροπαραγωγή - Μικροσυμπαραγωγή, Στοιχεία Καυσίμου, Ανεμογεννήτριες Μικρής Κλίμακας / Τηλεθέρμανση και Τηλεψύξη - Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Μεγάλης Κλίμακας

· Εισηγητές: Γιώργος Αγερίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ./ Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, καθηγητής, Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Χαλκίδας./ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός - Οικονομολόγος, καθηγητής, Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Πειραιά.

 

Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση ΑΠΕ στο σχεδιασμό του κτιρίου
Ολοκληρωμένη προσέγγιση του κτιρίου ως ενεργειακό σύστημα / Στρατηγικές σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους - εφαρμογή στην πράξη / Ενσωμάτωση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων στο κτίριο / Ένταξη των ΑΠΕ στο σχεδιασμό κελύφους και Η-Μ συστημάτων / Προσομοιωτικά εργαλεία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού.


· Εισηγητής: Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ.

 

Πως οι ΑΠΕ γίνονται Αγορά - Τα κτίρια ως Case-Study

Ορισμοί και Ζητήματα Εισαγωγής ΑΠΕ στην Αγορά Κτιρίων / Παράμετροι που επηρεάζουν την Αγορά των ΑΠΕ / Βιωσιμότητα μιας Επένδυσης σε Κτίρια / Οργανωσιακοί Σχεδιασμοί και Μελλοντικές Προοπτικές.

 

· Εισηγήτρια: Ευανθία Μιχάλαινα, Δρ. Renewable Energy Policy expert, Associate Member, ENEC Laboratory, Sorbonne University and CNRS, Παρίσι, Γαλλία.

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

 

 

 

 

 

Όροι χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τη γνώμη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος